Okręg PZW w Krakowie
http://www.okregkrakow.pzw.pl

Aktualności

Informacja o pracy Biura Zarządu Głównego PZW w dniach 6 - 9 kwietnia 2021 r.

Aktualności | 2021-04-06 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Z uwagi na zagrożenie wirusem COVID-19, realizując działania profilaktyczno-zapobiegawcze, wprowadzone zostają do odwołania, ograniczenia w pracy i w obsłudze interesantów w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego na ul. Twardej 42 w Warszawie:


1.Do odwołania Biuro Zarządu Głównego pracuje w trybie dyżurów i pracy zdalnej.


Grafik dyżurów w Biurze ZG PZW w dniach 6 - 9 kwietnia 2021 r.:


- 6.04 (wtorek) - Dyrektor biura, sekretariat, Zespół prezydialny, Zespół sportu, księgowość, Zespół GRW, magazyn


- 7.04 (środa) - Dyrektor biura, Zespół administracji, magazyn


- 8.04 (czwartek) - Dyrektor biura, sekretariat, Zespół prezydialny, Główny ksiegowy, Zespół sportu, magazyn

- 9.04 (piątek)  - Z-ca Dyrektora biura, sekretariat, księgowość, Zespół sportu, Zespół GRW, Zespół administracji, magazyn2. Od dnia  12 kwietnia 2021 r. tryb pracy Biura ZG PZW uzależniony będzie od ogólnie panującej sytuacji i zostanie podany do ogólnej wiadomości. 


3. Obsługę interesantów w godzinach pracy biura, tj.: od poniedziałku do czwartki od 7.30 do 15.30, w piatek od 7.30 - 12.00 ogranicza się do formy telefonicznej z wykorzystaniem służbowych telefonów komórkowych oraz poprzez służbowe skrzynki e-mail.


4. Przekazywanie wszelkich dokumentów w tym m.in. rozliczeń, druków i sprawozdań do biura odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną i przesyłkami pocztą tradycyjną.


5. Pobieranie materiałów z magazynu odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną dnia i godziny odbioru i rozliczenia oraz wcześniejszym podaniu wielkości zapotrzebowania. Wydanie i sprawdzenie zgodności z pokwitowaniem odbioru, następować będzie przy zachowaniu ustalonych wewnętrznie środków ostrożności i maksymalnym ograniczeniu bezpośrednich kontaktów.


6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Biura ZG PZW i na terenie budynku „Dom Wędkarza” zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa, bezwzględnego przestrzegania ograniczeń wynikających z wprowadzonych zasad profilaktyczno-zapobiegawczych oraz stosowania środków ochronnych i dezynfekujących.


[Dyrektor Biura ZG PZW]