Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Porozumienia

Porozumienia międzyokręgowe na rok 2020 zawarte z Okręgiem PZW Kraków

Porozumienia | 2020-01-01 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

POROZUMIENIE MIĘDZYOKRĘGOWE

Zawarte pomiędzy Okręgiem PZW Kraków a Okręgiem PZW Tarnów

 

 

 1. Celem porozumienia jest bezpłatne udostępnienie w roku 2020 Członkom umawiających się Okręgów po wniesieniu składek w macierzystym Okręgu tj. składki członkowskiej ogólnokrajowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód macierzystego okręgu następujących odcinków rzek:

  • Okręg Kraków udostępnia do wędkowania obwód Wisła nr 3, odcinek Wisły od korony stopnia wodnego „Dąbie” do ujścia Raby do Wisły.

  • Okręg Tarnów udostępnia obwód Wisła nr. 4, odcinek od ujścia Raby do Wisły do mostu drogowego „Górka” na trasie Koszyce – Tarnów.

  • Okręg Tarnów udostępnia obwód Raba nr. 5, od ujścia Stradomki do Raby do ujścia do Wisły.

 2. Na udostępnionych odcinkach obowiązują przepisy macierzystego okręgu.

 3. Wędkarze umawiających się Okręgów muszą posiadać przy sobie rejestr połowu dostępny w Biurze Zarządu Okręgu lub do pobrania na stronie internetowej Okręgu.

 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYOKRĘGOWE

Zawarte pomiędzy Okręgiem PZW Kraków a Okręgiem PZW Białystok na 2020 rok

 

 

1. Celem Porozumienia jest stworzenie dogodnych warunków do uprawiania wędkarstwa dla wędkarzy Okręgu PZW w Białymstoku i Okręgu PZW w Krakowie

2. Członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, mają prawo do wykupienia składki ulgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym Porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach Okręgu wyszczególnionych w załączniku (wykaz wód w załączeniu).

3. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych i łowisk specjalnych.

4. Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW w Białymstoku i Okręgu PZW w Krakowie.

5. Porozumienie nie obejmuje stosowanych w Okręgach ulg w składkach.

6. Wędkarze umawiających się Okręgów są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i zasad wędkowania obowiązujących na wodach udostępnionych do wędkowania przez umawiające się strony, zawarte w zezwoleniu oraz przestrzeganie zasad rejestracji połowów.

7. Ustala się wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązującej w Porozumieniu:

a) Członkowie Okręgu PZW w Białymstoku wnoszą opłatę:

- niepełną N-1 w wysokości 110 zł.

b) Członkowie Okręgu PZW w Krakowie wnoszą opłatę:

- pełną (wody nizinne i górskie) w wysokości 90 zł

- niepełną (wody nizinne) w wysokości 60 zł

 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYOKRĘGOWE

Zawarte pomiędzy Okręgiem PZW Kraków a Okręgiem PZW Bielsko Biała na rok 2020

 

 

 1. Członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia składki ulgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu zawierającym porozumienie na podstawie której mają prawo do wędkowania i tak: członkowie okręgu PZW Kraków we wszystkich wodach otwartych (nizinnych i górskich) tj. obwodzie rybackim nr 1,2,3,4,5 rzeki Soły oraz w obwodzie rybackim 1,3 rzeki Skawy z wyłączeniem łowisk specjalnych a członkowie Okręgu PZW Bielsko-Biała wyłącznie w wodach „Niepełnych N-1” Okręgu PZW Kraków, przy czym wprowadza się ograniczenie wydawanych zezwoleń do 200 szt. dla wędkarzy obydwu Okręgów PZW, którzy w macierzystym Okręgu mieli dokonane opłaty za 2019 rok.

 2. Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW w Krakowie i Okręgu PZW w Bielsku Białej.

 3. Porozumienie nie będzie obejmować stosowanych w Okręgach ulg w składkach.

 4. Ustala się wysokość składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w Porozumieniu:

- członkowie Okręgu PZW w Bielsku Białej wnoszą opłatę w wysokości 110 zł

- członkowie Okręgu PZW w Krakowie wnoszą opłatę w wysokości 100 zł

 1. Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni z opłat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu