Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – sierpień 2020

Aktualności | 2020-09-02 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

28 sierpnia 2020 r. w Domu Wędkarza odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach, Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Kazimierz Kuprian, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – Kol. Kazimierz Białas, kol. Jacek Grobelny – członek Komisji organizacyjnej ZG oraz Prezes Zarządu Okręgu we Wrocławiu - kol. Andrzej Świętach. 


Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia oraz zatwierdzeniu porządku obrad, członkowie Prezydium omówili przygotowane projekty uchwał.


Prezes ZG PZW kol. T.Rudnik poinformował o zakończeniu pracy dotychczasowego Przewodniczącego Komisji ZG ds. cyfryzacji Związku i przedstawił kandydaturę następcy wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Członkowie Prezydium zatwierdzili kol. Beatę Gacek na przewodniczącego komisji.

 

Dyrektor Biura ZG – kol. Marcin Mizieliński przedstawił projekt Regulaminu Pracy Zdalnej Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Podjęto uchwałę zatwierdzającą.

 

Przewodniczący Głównej Komisji Odznak, kol. Leszek Orzechowski zawnioskował o podjęcie uchwał w sprawie:

- nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgów PZW 

w Bielsku-Białej, Ciechanowie, Elblągu, Jeleniej Górze, Kaliszu,  Katowicach, Kielcach, Krośnie, Legnicy, Lublinie, Nowym Sączu, Przemyślu, Sieradzu, Skierniewicach i Okręgu PZW Mazowieckiego w Warszawie

- przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW.

Uchwały zostały podjęte.

 

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak przedstawił raport dotyczący oznakowania wód użytkowanych przez PZW. W swojej wypowiedzi podkreślił , że stałym problemem są kradzieże i dewastacja umieszczanego nad wodami oznakowania.

 

W następnym punkcie posiedzenia przewodniczący poszczególnych komisji problemowych ZG oraz dyrektor Biura ZG przedstawili informację z działalności w I półroczu 2020 r. w oparciu o roczne plany pracy przygotowane na kadencję 2017 – 2021.
W uzupełnieniu kol. J. Grobelny przedstawił sytuację, jaka występuję w Kole PZW w Biedrusku O/Poznań, w związku z problematycznym korzystaniem z wód leżących na terenach wojskowych.

 

Następnie kol. Dariusz Dziemianowicz – Wiceprezes ZG omówił propozycje zmian, które zostały zawarte w przygotowanym projekcie Ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz przygotowywany projekt dotyczący dokumentacji wzorcowej niezbędnej w prowadzeniu okręgowych zjazdów delegatów, walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych członków kół PZW. Dokumenty te, będą również omawiane na mających się odbyć w I połowie września br. spotkaniach strefowych. 

 

Kol. A.Świetach poinformował członków Prezydium o obecnej sytuacji i podjętych działaniach Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu.

 

[MM]


Poleć znajomemu