Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

REGULAMIN ŁOWISK OKRĘGU PZW KRAKÓW

Komunikaty | 2021-01-26 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

 

REGULAMIN ŁOWISK

OKRĘGU PZW KRAKÓW


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -  PODGÓRKI TYNIECKIE (ŁOWISKO SPORTOWE - ZBIORNIK GÓRNY)
 -  KANAŁ ŁĄCZANY – SKAWINA w m. BOREK SZLACHECKI  
 -  RZEKA WISŁA w m. PIEKARY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Na łowisku sportowym NO KILL (Podgórki Tynieckie - łowisko "złów i wypuść") obowiązuje: 
     - całkowity zakaz przetrzymywania, posiadania i zabierania złowionych ryb.
     - całkowity zakaz używania siatek wędkarskich i innych przedmiotów do przetrzymywania ryb.
       Wszystkie ryby po złowieniu należy niezwłocznie wypuścić do wody za wyjątkiem suma, którego
       po złowieniu można zabierać z Łowiska Sportowego Podgórki Tynieckie ( zgodnie z Ustawą).
       Jedynym odstępstwem w stosowaniu siatek są zawody wędkarskie, podczas których dopuszcza
       się przetrzymywanie ryb w siatkach.


2. Na łowiskach mogą wędkować wszyscy wędkarze którzy opłacili składkę całoroczną lub

    okresową na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Kraków.


3. Organizator musi posiadać przy sobie (na łowisku) zezwolenie na zorganizowanie zawodów

    wędkarskich wydane przez ZO PZW w Krakowie i okazywać na wezwanie osób dokonujących                      
    połowu ryb na łowisku oraz osób  uprawnionych do kontroli.

 

4. Pierwszeństwo w rezerwacji łowisk mają:
     - zawody umieszczone w rocznym Terminarzu Imprez Okręgowych w Dyscyplinach Wędkarskich.
     - zawody mistrzowskie organizowane przez Koła naszego Okręgu.
     - zawody inne organizowane przez Koła naszego Okręgu.
     - pozostałe zawody.


5. Koła Okręgu PZW Kraków, które biorą czynny udział w pracach porządkowych, przygotowaniu
    stanowisk na łowisku mają pierwszeństwo w rezerwacji łowisk.


6. Terminy rezerwacji łowisk zamieszczone będą na stronie internetowej ZO PZW Kraków
    w zakładce Rezerwacja Łowisk Okręgowych.


7.  Przy rezerwacji łowisk należy podać:
     - rodzaj zawodów (dyscyplina)
     - datę i godziny rozgrywania zawodów
     - osobę odpowiedzialną za organizację zawodów
     - orientacyjną ilość zawodników
     - wskazać wybrany sektor lub sektory

 

8. Część łowiska Podgórki Tynieckie podzielona jest na 5 sektorów o pojemności 15 stanowisk
    w każdym sektorze.


9. Łowisko Kanał Łączany-Skawina w Borku Szlacheckim zlokalizowane jest od mostu w  
    m. Borek Szlachecki do mostu w m. Zelczyna.
    Łowisko jest podzielone na 5 sektorów o pojemności 15 stanowisk w każdym sektorze.
    Dojazd do łowiska znajduje się w m. Borek Szlachecki.

 

10. Łowisko Wisła w m. Piekary podzielone jest na 7 sektorów o pojemności 15 stanowisk w każdym sektorze.


11. Organizator po otrzymaniu pisemnego zezwolenia na rozegranie zawodów zobowiązany jest do
      wywieszenia informacji na co najmniej 3 dni przed terminem zawodów na tablicach ogłoszeń na
      łowisku.

12. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody
      sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.


13. Wszystkie osoby korzystające z łowisk zobowiązane są do pozostawienia czystości na
      stanowiskach, a organizator zawodów na całym terenie ich rozgrywania bez względu na stan
      jaki zastali przed rozpoczęciem wędkowania.


14. Ujawnienie pozostawionych śmieci na łowisku po zawodach spowoduje utratę możliwości
      organizacji zawodów.


15. Na każdy sezon wędkarski zostanie opracowany harmonogram prac porządkowych na łowiskach
      sportowych, do których będą mogły zgłaszać się chętne koła wędkarskie Okręgu PZW Kraków,
      co da pierwszeństwo w organizowaniu zawodów.

 

16. W przypadku rezygnacji z organizacji zawodów na danym zarezerwowanym wcześniej
      łowisku/sektorach, organizator zawodów zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Biuro ZO PZW    
      Kraków najpóźniej 5 dni przed
planowanym terminem imprezy. W razie ujawnienia braku odbywania się  
      zawodów na zarezerwowanym łowisku, bez stosownego usprawiedliwienia, organizator utraci    
      możliwość przyszłych rezerwacji danego łowiska.


17. Aktualne rezerwacje łowisk można wyświetlić na stronie internetowej Okręgu PZW Kraków 
      (
www.pzw.org.pl/29/) za pomocą interaktywnego terminarza zawodów znajdującego się
      w zakładce "SPORT".

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin