Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

WYKAZ SKŁADEK I OPŁAT ZA WĘDKOWANIE W OKRĘGU PZW KRAKÓW W ROKU 2010

Składki | 2010-02-25 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

Wykaz składek i opłat za wędkowanie w Okręgu PZW Kraków w roku 2010

 

Wysokość rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód

 

Składka roczna dla członka PZW

Normalna

Ulgowa

Upoważnia do połowu ryb w następujących wodach Okręgu PZW Kraków :

Nizinna niepełna

100 zł

50 zł

Wody nizinne z wyłączeniem zbiorników 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiornika Kryspinów

Górska niepełna

150 zł

75 zł

Wody górskie i nizinne z wyłączeniem odcinka rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie, rzeki Rudawy od mostu kolejowego w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach, Zbiorników 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiornika Kryspinów

Nizinna pełna

200 zł

100 zł

Wszystkie wody nizinne (łącznie ze Zbiornikami 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiornikiem Kryspinów )

Górska pełna

250 zł

125 zł

Wszystkie wody górskie (łącznie z odcinkiem rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie, rzeki Rudawy od mostu kolejowego w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach ) i nizinne z wyłączeniem Zbiorników 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiornika Kryspinów

Okręgowa pełna

350 zł

175 zł

Wszystkie wody w Okręgu PZW Kraków *

Uczestnika

25 zł

Wszystkie wody w Polsce *

 

* - z wyjątkiem łowisk specjalnych

 

Rejestr jest drukiem ścisłego zarachowania i wchodzi w część składową składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Kraków w kwocie 10 zł. Utrata rejestru obliguje wędkarza do zakupu nowego rejestru w kwocie 10 zł. Wędkowanie bez aktualnego rejestru jest zabronione. Wędkarz przy zakupie składki okręgowej na 2011 rok zobowiązany jest zwrócić niniejszy rejestr połowu ryb w macierzystym kole. Wędkarz z innego Okręgu zobowiązany jest do zwrotu rejestru w macierzystym kole lub przesłania go na adres Okręgu PZW Kraków. W przypadku nieoddania rejestru wędkarz wpłaca 10 zł za utracony rejestr.

Uprawnieni do nabycia składki rocznej ulgowej są;

 • odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • młodzież szkolna,studenci (od 16 do 24, lat)
 • kobiety po ukończeniu 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia.

Uprawnieni do nabycia składki rocznej uczestnika jest młodzież do lat 16.

 • Z wykazem opłat obowiązujących w okręgu PZW Kraków, wód udostępnionych do połowu ryb w 2010 r., informatorem wód górskich oraz regulaminem połowu na wodach Okręgu PZW Kraków można zapoznać się w siedzibie kół PZW, ZO PZW w Krakowie, stronie internetowej www.pzw.krakow.pl. Ponadto, każdy wędkarz może zakupić powyższe materiały w w/w jednostkach.
 • Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki okręgowej.
 • Członkowie PZW i osoby nie zrzeszone mogą nabyć składkę okręgową roczną lub opłatę roczną za wędkowanie wyłącznie w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie*
 • Członkowie PZW i osoby nie zrzeszone mogą nabyć składki okresowe w niektórych kołach , biurze ZO PZW w Krakowie, innych punktach sprzedaży ( wykaz na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl ) lub dokonując wpłaty przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konta 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629 zaznaczając na przekazie datę połowu.(dzień i miesiąc słownie)
 • Jakakolwiek pomyłka w przekazie będzie traktowana jako brak opłaty.

*) W biurze ZO PZW w Krakowie mogą nabyć składkę okręgową roczną wyłącznie członkowie PZW innych okręgów posiadający składkę członkowską na rok 2010.

 

Składka uzupełniająca do rocznej składki okręgowej PZW Kraków dla członków PZW

 

Członek PZW posiadający składkę roczną na niepełny zakres wód może ją uzupełnić poprzez odpowiednią składkę uzupełniającą ( na składkę uzupełniającą nie ma ulg za wyjątkiem opłaty 50 zł pkt.2 )

50

Wędkarz posiadający składkę Nizinna pełna lub Nizinna niepełna nabywa uprawnienia do połowu ryb na wodach górskich z wyłączeniem odcinka rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki Rudawy od mostu kolejowego (przy ulicy Mostowej) w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach

50

Wędkarz posiadający składkę Górska niepełna ulgową nabywa uprawnienia do połowu ryb na Zbiornikach 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiorniku Kryspinów

100

Wędkarz posiadający składkę Górska pełną, Górska niepełną lub Nizinna niepełną nabywa uprawnienia do połowu ryb na Zbiorniku 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiorniku Kryspinów

100

Wędkarz posiadający składkę Górska niepełna nabywa uprawnienia do połowu ryb na odcinku rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki Rudawy od mostu kolejowego(przy ulicy Mostowej) w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach

150

Wędkarz posiadający składkę Nizinna pełna lub Nizinna niepełna nabywa uprawnienia do połowu ryb na odcinku rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki Rudawy od mostu kolejowego w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach.

 

Wykaz wód nizinnych Okręgu PZW Kraków

Wody zawarte w składce nizinnej niepełnej:

 • Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia Raby
 • Dłubnia - od ogrodzenia ujęcia wody w Raciborowicach do ujścia do Wisły, wraz z zalewem Zesławickim.
 • Skawinka - od połączenia z Cedronem do ujścia do Wisły.
 • Rudawa - od jazu w Mydlnikach do ujścia do Wisły.
 • Wilga - od mostu na ul. Kąpielowej w Krakowie do ujścia do Wisły.
 • Drwinka - od źródeł do ujścia.
 • Drwinia Długa - od źródeł do ujścia.
 • Kanał Łączany - na całej długości.
 • Potok Kościelnicki – od żródeł do ujścia.
 • Regulka – od nieczynnego stopnia w miejscowości Okleśna do ujścia do Wisły.
 • Sanka - od mostu drogowego na trasie Kraków – Liszki do ujścia do Wisły.
 • Serafa -od źródeł do ujścia .
 • Sosnówka - od źródeł do ujścia .
 • Szreniawa -od mostu w miejscowości Stogniowice do ujścia do Wisły.
 • Przylasek Rusiecki - zbiorniki nr 1, 7, 12, 13, 14
 • Zbiornik Budzyń - część użytkowana przez PZW.
 • Zbiornik Jeziorzany .
 • Zbiorniki Brzegi nr 1 i 3 .
 • Zbiornik Bagry

Składka nizinna pełna - oprócz powyższych zbiorników zawartych w składce nizinnej niepełnej jest poszerzona o zbiorniki 2, 3, 9 w Przylasku Rusieckim oraz zbiornik Kryspinów.

Wykaz wód górskich Okręgu PZW Kraków

Zawarte w składce górskiej niepełnej:

 • Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek” przynęty sztuczne i roślinne.
 • Cedron -od źródeł do ujścia do Skawinki – przynęty sztuczne i roślinne.
 • Dłubnia -od mostu drogowego w miejscowości Wysocice do północnej strony ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Raciborowicach – przynęty sztuczne.
 • Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska – przynęty sztuczne i roślinne.
 • Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska – przynęty sztuczne i roślinne.
 • Krzeszówka – od połączenia z Dulówka do połączenia z Racławką (Rudawką)
 • Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia do Wisły – przynęty sztuczne.
 • Raba -od mostu drogowego w Gdowie do ujścia potoku Stradomka – przynęty sztuczne i roślinne.
 • Regulka - od źródeł do nieczynnego stopnia wodnego w miejscowości Okleśna przynęty sztuczne i roślinne.
 • Rudawa – od połączenia Racławki (Rudawki) z Krzeszówką do mostu kolejowego w Zabierzowie w pobliżu ul.. Mostowej, powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice.
 • Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia do Wisły przynęty sztuczne i roślinne.
 • Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do mostu drogowego na trasie Kraków – Liszki przynęty sztuczne i roślinne.
 • Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia potoku Cedron – przynęty sztuczne i roślinne.
 • Stradomka -od źródeł do ujścia do Raby – przynęty sztuczne.
 • Szreniawa -od źródeł do ujścia potoku Ścieklec – przynęty sztuczne oraz od ujścia potoku Ścieklec do mostu w m. Stogniowice przynęty sztuczne i roślinne.
 • Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice – przynęty sztuczne.
 • Wilga -od źródeł do mostu na ul. Kąpielowej w Krakowieprzynęty sztuczne i roślinne.

Składka górska pełna - oprócz powyższych wód zawartych w składce górskiej niepełnej jest poszerzona o odcinki C&R „złów i wypuść” na rzece Rabie od mostu drogowego w Dobczycach do mostu w drogowego w Gdowie , Rudawie od mostu kolejowego w Zabierzowie w pobliżu ul.. Mostowej, powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Szczyglicach oraz odcinek Rudawy z możliwością zabierania ryb od jazu w Szczyglicach do jazu w Mydlnikach.
-) Szczegóły zasad wędkowania w informatorze wód górskich dostępnych na stronie inernetowej pod adresem www.pzw.krakow.pl


Pozostałe opłaty w Okręgu PZW Kraków

 

Dla:

Rodzaj składki

Upoważnia do połowu ryb w następujących wodach Okręgu PZW Kraków :

Wszystkie wody

Wszystkie wody
Górskie

Wszystkie wody Nizinne

Osoby
nie zrzeszonej

Opłata za wędkowanie roczna

600 zł *

500 zł

400 zł

Członka PZW

Opłata jednodniowa


50 zł

40 zł

Członka PZW

Opłata trzydniowa


100 zł

80 zł

Osoby
nie zrzeszonej

Opłata jednodniowa


80 zł

60 zł

* - z wyjątkiem łowisk specjalnych

 

Przy opłacie jednodniowej i trzydniowej przyjmujemy okres połowu od godz. 0.00 dnia wystawienia zezwolenia do godz. 24.00 ostatniego dnia połowu. Obowiązuje rejestr połowu opłaty okresowej dostępny w punktach sprzedaży lub do pobrania na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl zakładka opłaty.

OPŁATA ZA POSTÓJ PRZYCZEP

 

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep na wodach stojących Okręgu PZW Kraków

Opłata jednodniowa

10 zł

Opłata miesięczna

80 zł


Opłata za postój dotyczy wszystkich rodzaju przyczep. Bloczek opłaty powinien być umieszczony w widocznym miejscu. Brak stosownych opłat będzie skutkowało usunięciem przyczep na koszt właściciela przez odpowiedzialne służby.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ

 

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali

20,00 zł

 

POROZUMIENIE
Porozumienie Kraków – Bielsko Biała
Członkowie wymienionych Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystych Okręgach , mają prawo do wykupienia 50 % składki członkowskiej okręgowej w Okręgu zawierającym porozumienie na podstawie której mają prawo do wędkowania na części wód otwartych Okręgu.

Ustala się wysokość składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w porozumieniu:

 • członkowie Okręgu PZW Kraków wnoszą opłatę na wody Okręgu PZW Bielsko Biała w wysokości 50 zł.
 • członkowie Okręgu PZW Bielsko Biała wnoszą opłatę na wody nizinne niepełne (wody nizinne za wyjątkiem zbiorników 2,3,9 w Przylasku Rusieckim oraz zbiornika Kryspinów ) w wysokości 50 zł lub wody górskie niepełne (wody górskie i nizinne za wyjątkiem odcinka rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki Rudawy od mostu kolejowego w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach, Zbiorników 2,3,9 w Przylasku Rusickim i Zbiornika Kryspinów ) w wysokości 75 zł. Pozostałe opłaty według dopłat obowiązujących w Okręgu PZW Kraków.

Przy porozumieniu nie obowiązują ulgi.

 

 

ERRATA Do Informatora Wód Okręgu PZW Kraków 2010r.

 

Wprowadza się następujące zmiany:

1.W „wykaz składek i opłat za wędkowanie w okręgu PZW Kraków w roku 2010.”

 • w tabeli „wysokość rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód” oraz tabeli „pozostałe opłaty w Okręgu PZW Kraków” sformułowanie „wszystkie wody” nie dotyczy łowisk specjalnych.
 • w tabeli „składka uzupełniająca do rocznej składki okręgowej PZW Kraków dla członków PZW”.

 

 

Członek PZW posiadający składkę roczną na niepełny zakres wód może ją uzupełnić poprzez odpowiednią składkę uzupełniającą ( na składkę uzupełniającą nie ma ulg za wyjątkiem opłaty 50 zł pkt.2 )

50 zł

1.)Wędkarz posiadający składkę Nizinna pełna lub Nizinna niepełna nabywa uprawnienia do połowu ryb na wodach górskich z wyłączeniem odcinka rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki Rudawy od mostu kolejowego (przy ulicy Mostowej) w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach

50 zł

2.)Wędkarz posiadający składkę Górska niepełna ulgową nabywa uprawnienia do połowu ryb na Zbiornikach 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiorniku Kryspinów

100 zł

1.)Wędkarz posiadający składkę Górska pełną, Górska niepełną lub Nizinna niepełną nabywa uprawnienia do połowu ryb na Zbiorniku 2,3,9 w Przylasku Rusieckim i Zbiorniku Kryspinów

100 zł

2.)Wędkarz posiadający składkę Górska niepełna nabywa uprawnienia do połowu ryb na odcinku rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki Rudawy od mostu kolejowego(przy ulicy Mostowej) w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach

150 zł

Wędkarz posiadający składkę Nizinna pełna lub Nizinna niepełna nabywa uprawnienia do połowu ryb na odcinku rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie oraz rzeki Rudawy od mostu kolejowego(przy ulicy Mostowej) w Zabierzowie powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach.


 • w tabeli „opłata za postój przyczep


Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych na terenie przylegającym do zbiorników
Przylasek Rusiecki i Brzegi*

Opłata jednodniowa

10 zł

Opłata miesięczna

80 zł

*Opłatę uiszcza się wyłącznie w siedzibie Okręgu PZW Kraków

 

2. W „zasady połowu ryb na wodach otwartych Okręgu PZW w Krakowie w 2010 r.”

 • w punkcie nr 5 stwierdzenie „sandacza i szczupaka - 2 szt, jednak łącznie nie więcej niż 2 szt/dobę w/w gatunków” zastępuje się stwierdzeniem „sandacza i szczupaka - 2 szt, jednak łącznie nie więcej niż 2 szt/dobę tych gatunków
 • w punkcie nr 6 wyraz „łódź” zastępuje się wyrazem „środek pływający”, zmienia się zdanie „Dopuszcza się wędkowanie z łodzi na wodach płynących z wyłączeniem zb. Zesławice oraz na wodach stojących: Przylasek Rusiecki (zb. 1,2,3), Bagry, Brzegi 1, Kryspinów” na „Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających na wodach płynących z wyłączeniem zb. Zesławice. Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających na zbiornikach Przylasek Rusiecki (zb. 1,2,3), Bagry, Brzegi 1i Kryspinów” oraz zastępuje się sformułowanie „zakaz używania silników spalinowych do napędu łodzi” sformułowaniem „zakaz używania silników spalinowych do napędu środków pływających na wodach stojących

3. W „informator wód górskich Okręgu PZW Kraków” w kolumnie „dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy” na ciekach Brodła, Rudno, Wilga, Harbutówka i Cedron dopuszcza się przynęty roślinne.

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (40)

 • kviku Data dodania: 11 lat temu Oceń: 1 + / -

  jestem za nie placeniem skladek !!!!!!! jak im nie bedziemy placic to wtedy zajdą zmiany i bedzie taniej. to chyba proste !!

 • radas Data dodania: 11 lat temu Oceń: 0 + / -

  Strasznie drogo. łowiłem na Sanie, w Przemyślu. Zaprosił mnie kolega, za jeden dzień łowienia zapłaciłem 15 zł. Wypadało żebym jego zaprosił do Krakowa, nad Wisłę ale strasznie mi wstyd, bo zapłaci 50 zł za jeden dzień... To ponad połowa składek w Jego okręgu(na nizinne)... Skandal i tyle...

 • yabollpl Data dodania: 11 lat temu Oceń: 1 + / -

  Sory mój błąd Raba poniżej Stradomki należy do Tranowa więc przepraszam za zamieszania na stronie Tarnowa znalazłem stosowną mapkę z wyraźnie zaznaczonymi wodami PZW Tarnów u nas tego nie widziałem moja wina .

 • yabollpl Data dodania: 11 lat temu Oceń: 2 + / -

  No i wyszło super JAK ZAWSZE w Krakowie i na RABIE - poniżej potoku Stradomka NIE WOLNO !!!!!!! łowić oby tak dalej "Zasady połowu.........2010r.. Pkt 4 "Zabrania sie połowu ryb na rzekach i potokach nie wymienionych w Wykazie Łowisk Okręgu PZW w Krakowie, które są obwodami pomocniczymi.""" Raby poniżej Stradomki nie ujęto . Myślenie w cenie ale tego widać co niektórym zabrakło i wysmażyli kaszane ciekawe czy PSR bedzie tam codziennie kontrolowała czy może się "DZIAŁACZE" obudzą i poprawia Głupotę bo inaczej tego nazwać się nie da.

 • fyntkosz Data dodania: 11 lat temu Oceń: 6 + / -

  Witam Was! Mam pytanie :) zamierzam kupic składki tylko ja nic nie rozumiem z tych tabel pierwszy raz bede kupowal ;d mam 19 lat, nie uczę się i chce zakupic te nizinne niepelne to ile zaplace za wszystko? Dziękuję z góry!

 • okon56 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 4 + / -

  Masz racje kol megaspec.Sprawdziłem to.Moim zdaniem to jest chore podejście do sprawy.Lewy brzeg powinien być kielecki a prawy tarnowski.Kto z tarnowskiego bedzie przeprawiał się przez Wisłe żeby łowić na lewym jej brzegu. Okęg kielecki przylega bezpośrednio do lewego brzegu Wisły.Mam dosyć tego dziadowstwa i absurdów,decyzji nie zgodnych ze zdrowym rozsadkiem i logiką.Ludzie sprawujący władzę w PZW to beton i nic na to nie poradzimy.Nie wiadomo gdzie płacić gdzie wedkować.Oni wsszystko robią żeby normalnym ludziom utrudnić życie.Sami maja zniżki i ulgi,odznaczenia które zwalniaja ich z opłat,a cała reszta to tylko ci co maja płacić składki na ich pensje.Pamiętam czasy kiedy na kartę wedkarska wędkowac mozna było w całej Polsce.Po reformie gierkowskiej zrobili 49 województw,i 49 okręgów zrobił sobie PZW.Kazdy okręg ma prezesa i innych urzedników.My za to płacimy.Powrót 16 województw powinien spowodować powstanie 16 okregów,i wywalenie nadwyżki prezesów i urzedników.Pieniadze które oni inkasuja przeznaczyć na zarybianie i ochronę wód Żygać sie chce! Pozdrawiam wszystkich normalnych wędkarzy!

 • megaspec Data dodania: 11 lat temu Oceń: 2 + / -

  Kolego okon56 i wszyscy którzy tak myślicie jak Kolega WISŁA jest użytkowana przez PZW Tarnów prawy i LEWY BRZEG i obowiązuje opłata tylko i wyłącznie Okręgu Tarnowskiego. Dzwoniłem do Okręgu Tarnów i to samo znalazłem na ich stronie PZW jak i w informatorze. Chcąc łowić na Wiśle od Ujścia Raby do Ujścia Wisłoki a to poniżej Połańca musi być wykupiona tylko i wyłącznie opłata Tarnowska na prawym jak i na lewym brzegu a Tarnów nie zawarł porozumień. Tak więc chcąc łowić trzeba zapłacić. Jest to 100% wiadomość województwo Świętokrzyskie a Wisła jako rzeka Tarnowska.

 • okon56 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 2 + / -

  Do kolegi Megaspec: Chyba się mylisz.Lewy brzeg Wisły w województwie kieleckim należy do okręgu Kielce.W wykazie wód okręgu Kielce faktycznie nie występuje rzeka Wisła.Występuje tylko jako dorzecze.Logicznie rzecz biorąc na Wiśle jest granica województw małopolskiego i świętokrzyskiego(dawne kieleckie i tarnowskie).Wielu wędkarzy spotykam na lewym brzegu Wisły z Kielc,Buska,Stopnicy, Solca Zdroju, Nowego Korczyna ,Pińczowa, i wielu miejscowości z kieleckiego. Oni Wisłę (lewy brzeg) traktują jako swój okręg.Zapytam telefonicznie lub mailem i upewnię się.Piszę to bo mam zamiar zapłacić w okręgu kieleckim.Wisła od ujścia Nidy do Szczucina jest bardzo atrakcyjna wędkarsko,chociaż cholernie eksploatowana przez kłusowników sieciowych, ościeniowych , i przykre to ale pseudo wędkarzy szarpakowców . Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę .Pozdrawiam

 • megaspec Data dodania: 11 lat temu Oceń: 3 + / -

  yabollpl co takie piszesz Głupoty o tym że lewy brzeg Wisły jest Kielecki. OD UJŚCIA RABY DO UJŚCIA WISŁOKI A TO PONIŻEJ POŁAŃCA PRAWY I LEWY BRZEG WISŁY JEST UŻYTKOWANY PRZEZ PZW TARNÓW WISŁA nie jest Kielecka i NIGDYnie była ja już wiem o tym taka informacja jak wypisujesz kosztuje 200 zł. Jeszcze raz NAPISZĘ KIELCE NIE MAJĄ WISŁY ANI NAWET JEDNEGO METRA CHCĄC ŁOWIĆ MUSI BYĆ OPŁATA TARNOWSKA. Z resztą mogę się zgodzić BETON i KARIEROWICZE analizy z palca i presje też ale jak nie ma dobrej woli to takimi GŁUPOTAMI TRZEBA się BRONIĆ ze 117 zł dopłaca on dopłaca PREZES ds gospodarczych niech się zacznie zajmować gotowaniem grochówki a nie analizować rejestry bo to czysta TEORIA pozdrawiam i JA Z RABY WISŁY i DUNAJCA nigdy nie zrezygnuję zapłaciłem w Tarnowie. KRAKÓW TONIE Z TAKIM ŻĄDZENIEM !!

 • yabollpl Data dodania: 11 lat temu Oceń: 6 + / -

  Witam jak już ktoś wcześniej napisał ( PORA SKOŃCZYĆ Z TYM BETONEM ) Panowie zróbmy coś bo ryb jak nie było, nie ma i nie będzie pod tymi rządami co rok drożej i niema gdzie połowić składki rosną Wisła sie skraca o odcinek poniżej ujścia Raby a BETON ROŚNIE W SIŁĘ I SAMOZADOWOLENIE ich ( Analiza opłat za wędkowanie na wodach Okręgu PZW Kraków oraz porozumień międzyokręgowych. ) To stek bzdur i wypociny pod publikę jak to policzyli ? na podstawie rejestrów ? sądzę że pora coś zmienić w tej sprawie bo niedługo połowimy pod Wawelem za (Dopłatą do widoku -200zł) bo i na taki numer sobie niedługo ZARZĄD pozwoli a co BETON SIĘ UTRWALIŁ I BASTA . Czy do nich jeszcze nie dotarło ze wędkarze uciekają do innych okręgów ! ŻEBY POŁOWIĆ W INNYCH WODACH - JECHAĆ NA URLOP I NIE SZUKAĆ KOŁA DO OPŁATY ZA dzień łowienia tylko wypocząć a oni trują farmazony ze ( Sytuacja porozumień z Okręgiem PZW Tarnów pod względem przekazywanych refundacji przez Nasz Okręg wynosiła w roku 2009 w gotówce 22 tys. zł oraz w przekazywanym pstrągu potokowym -15 000 szt. (za kwotę 18 tys. zł) co łącznie dawało kwotę 40 tys. zł (w latach wcześniejszych była wyższa). W przeliczeniu dopłacaliśmy do każdego wędkarza krakowskiego który wędkował na „wodach tarnowskich” w 2007 r. - 117zł . W 2009 roku doszedł jeszcze jeden bardzo niekorzystny czynnik itd ) MYDLENIE OCZU niech sobie te analizy zatrzymają i oprawia w ramki bo pewnie na ścianie będzie to pięknie wyglądało a MY PŁAĆMY I PŁACZMY za rok pora odwołać ten BETON na Zjazd Panowie Na Zjazd bo za parkowanie samochodu w Tyńcu zapłacimy bo stwierdza ze ( Analiza wykazała znaczna presje na odcinku .....bla bla....w związku z tym wprowadza sie ..........150 Zł ..) Wszak w analizie będzie to pięknie brzmiało i jaki zysk dla Zarządu znowu sie na zarybienie coś da i posiedzą cicho a ONI DALEJ SWOJE BĘDĄ ROBIĆ
  Połamania kija koledzy ja zaczynam myśleć nad PZW Kielce jakby nie patrzeć to poniżej ujścia Raby z przeciwnego brzegu już wody Kielc
  D.

 • yabollpl Data dodania: 11 lat temu Oceń: 3 + / -

  Witam jak już ktoś wcześniej napisał ( PORA SKOŃCZYĆ Z TYM BETONEM ) Panowie zróbmy coś bo ryb jak nie było, nie ma i nie będzie pod tymi rządami co rok drożej i niema gdzie połowić składki rosną Wisła sie skraca o odcinek poniżej ujścia Raby a BETON ROŚNIE W SIŁĘ I SAMOZADOWOLENIE ich ( Analiza opłat za wędkowanie na wodach Okręgu PZW Kraków oraz porozumień międzyokręgowych. ) To stek bzdur i wypociny pod publikę jak to policzyli ? na podstawie rejestrów ? sądzę że pora coś zmienić w tej sprawie bo niedługo połowimy pod Wawelem za (Dopłatą do widoku -200zł) bo i na taki numer sobie niedługo ZARZĄD pozwoli a co BETON SIĘ UTRWALIŁ I BASTA . Czy do nich jeszcze nie dotarło ze wędkarze uciekają do innych okręgów ! ŻEBY POŁOWIĆ W INNYCH WODACH - JECHAĆ NA URLOP I NIE SZUKAĆ KOŁA DO OPŁATY ZA dzień łowienia tylko wypocząć a oni trują farmazony ze ( Sytuacja porozumień z Okręgiem PZW Tarnów pod względem przekazywanych refundacji przez Nasz Okręg wynosiła w roku 2009 w gotówce 22 tys. zł oraz w przekazywanym pstrągu potokowym -15 000 szt. (za kwotę 18 tys. zł) co łącznie dawało kwotę 40 tys. zł (w latach wcześniejszych była wyższa). W przeliczeniu dopłacaliśmy do każdego wędkarza krakowskiego który wędkował na „wodach tarnowskich” w 2007 r. - 117zł . W 2009 roku doszedł jeszcze jeden bardzo niekorzystny czynnik itd ) MYDLENIE OCZU niech sobie te analizy zatrzymają i oprawia w ramki bo pewnie na ścianie będzie to pięknie wyglądało a MY PŁAĆMY I PŁACZMY za rok pora odwołać ten BETON na Zjazd Panowie Na Zjazd bo za parkowanie samochodu w Tyńcu zapłacimy bo stwierdza ze ( Analiza wykazała znaczna presje na odcinku .....bla bla....w związku z tym wprowadza sie ..........150 Zł ..) Wszak w analizie będzie to pięknie brzmiało i jaki zysk dla Zarządu znowu sie na zarybienie coś da i posiedzą cicho a ONI DALEJ SWOJE BĘDĄ ROBIĆ
  Połamania kija koledzy ja zaczynam myśleć nad PZW Kielce jakby nie patrzeć to poniżej ujścia Raby z przeciwnego brzegu już wody Kielc
  D.

 • yabollpl Data dodania: 11 lat temu Oceń: 6 + / -

  Witam jak już ktoś wcześniej napisał ( PORA SKOŃCZYĆ Z TYM BETONEM ) Panowie zróbmy coś bo ryb jak nie było, nie ma i nie będzie pod tymi rządami co rok drożej i niema gdzie połowić składki rosną Wisła sie skraca o odcinek poniżej ujścia Raby a BETON ROŚNIE W SIŁĘ I SAMOZADOWOLENIE ich ( Analiza opłat za wędkowanie na wodach Okręgu PZW Kraków oraz porozumień międzyokręgowych. ) To stek bzdur i wypociny pod publikę jak to policzyli ? na podstawie rejestrów ? sądzę że pora coś zmienić w tej sprawie bo niedługo połowimy pod Wawelem za (Dopłatą do widoku -200zł) bo i na taki numer sobie niedługo ZARZĄD pozwoli a co BETON SIĘ UTRWALIŁ I BASTA . Czy do nich jeszcze nie dotarło ze wędkarze uciekają do innych okręgów ! ŻEBY POŁOWIĆ W INNYCH WODACH - JECHAĆ NA URLOP I NIE SZUKAĆ KOŁA DO OPŁATY ZA dzień łowienia tylko wypocząć a oni trują farmazony ze ( Sytuacja porozumień z Okręgiem PZW Tarnów pod względem przekazywanych refundacji przez Nasz Okręg wynosiła w roku 2009 w gotówce 22 tys. zł oraz w przekazywanym pstrągu potokowym -15 000 szt. (za kwotę 18 tys. zł) co łącznie dawało kwotę 40 tys. zł (w latach wcześniejszych była wyższa). W przeliczeniu dopłacaliśmy do każdego wędkarza krakowskiego który wędkował na „wodach tarnowskich” w 2007 r. - 117zł . W 2009 roku doszedł jeszcze jeden bardzo niekorzystny czynnik itd ) MYDLENIE OCZU niech sobie te analizy zatrzymają i oprawia w ramki bo pewnie na ścianie będzie to pięknie wyglądało a MY PŁAĆMY I PŁACZMY za rok pora odwołać ten BETON na Zjazd Panowie Na Zjazd bo za parkowanie samochodu w Tyńcu zapłacimy bo stwierdza ze ( Analiza wykazała znaczna presje na odcinku .....bla bla....w związku z tym wprowadza sie ..........150 Zł ..) Wszak w analizie będzie to pięknie brzmiało i jaki zysk dla Zarządu znowu sie na zarybienie coś da i posiedzą cicho a ONI DALEJ SWOJE BĘDĄ ROBIĆ
  Połamania kija koledzy ja zaczynam myśleć nad PZW Kielce jakby nie patrzeć to poniżej ujścia Raby z przeciwnego brzegu już wody Kielc
  D.

 • SZLÓSARCZYK PAWEŁ Data dodania: 11 lat temu Oceń: 5 + / -

  eskobar

  ciekawe czy osoba nie będąca wędkarzem może parkować przyczepę za darmo np grzybiarz
  20 razy nad Wisłą i żadnej ryby wymiarowej . Za te pieniądze można na łowiskach prywatnych złowić i
  zabrać ? około 30 Kg karpia

 • SZLÓSARCZYK PAWEŁ Data dodania: 11 lat temu Oceń: 4 + / -

  eskobar

  ciekawe czy osoba nie będąca wędkarzem może parkować przyczepę za darmo np grzybiarz
  20 razy nad Wisłą i żadnej ryby wymiarowej . Za te pieniądze można na łowiskach prywatnych złowić i
  zabrać ? około 30 Kg karpia

 • arturplachta Data dodania: 11 lat temu Oceń: 4 + / -

  Warto jeszcze aby na stronie internetowej PZW Kraków zamieszczone zostało zestawienie np za ubiegły rok z wykazem (według rejestrów połowów) ilości rejestrowanych połowów oraz złowionych miarowych pstągów i lipieni na Krakowskich rzekach górskich a w szczególności takich jak Brodła, Cedron, Głogoczówka, Krzeszówka, Sanka, Stradomka itd.Jeżeli mają nadejść pozytywne zmiany niech będą kompleksowe.Myśle że wielu wędkarzy zapłaci o wiele większe składki i nie będzie nawet zabierać złowionych ryb jeżeli te zmiany pozytywne nadejdą

 • arturplachta Data dodania: 11 lat temu Oceń: 3 + / -

  Czare goryczy przelewa fakt że niestety w tym roku opłacanie składki w naszym kole "Wodnik" nie będzie możliwe ponieważ go już nie ma i nikt nie raczył nas o tym powiadomić.Pilnie obserwujemy poczynania z Rudawą ale wyjałowiona przez brak gospodarza w ostatnich latach chyba tylko cudem może stać się atrakcyjnym łowiskiem chociaż bardzo na to czekamy.Dla nas rzeki pstągowe to widok Szreniawy, Bystrzycy ,Wieprza, Tanwi, Regi ,Białej Przemszy a nie Cedronu czy Regulki o której mało kto słyszał.Mam nadzieje że nasze łowiska będą nimi naprawde a nie tylko kolejną pozycją w spisie!Pozdrawiam

 • arturplachta Data dodania: 11 lat temu Oceń: 3 + / -

  Od wielu lat płacimy uczciwie składki a spinningowanie staje się coraz bardziej ograniczone -po licznych wyprawach na pstrągowe "rzeczki" -rybna pozostaje jedynie Szreniawa -ale presja na początku sezonu praktycznie niweczy łowienie ,pozostaje jeszcze kawałek Raby ale to tylko teoria.Dlatego pozbawienie nas porozumień jeszcze bardziej utrudnia wędkowanie.Mam nadzieje że Zarząd zwróci uwagę na rzeczywistą atrakcyjność łowisk biorąc pod uwagę aktualne podwyżki(szczególnie w odniesieniu do spinningistów którzy nie korzystają z łowiska "złów i wypuść " na Rabie.

 • arturplachta Data dodania: 11 lat temu Oceń: 5 + / -

  Właściwie miałem sobie podarować komentowanie bezsensu , ale po prostu ręce opadają wszystkie komentarze są absolutnie trafne i nie ma co ich powtarzać.Ja mam tylko pytanie do nowych geniuszy w naszym zarządzie czy widzieli kiedyś tak zwane rzeki górskie i zastanawiam się czy nie jest kpiną sprzedawanie nam takich produktów w ceni 250zł jak podwórkowe strumyki -Cedron, Brodła, Drwinka, Rudno, Sanka itd, czy nawet pełna kłusowników i wrzeszczących gospodarzy Dłubnia.Proszę aby chociaż raz zwiedzili te rzeki w ramach przyzwoitości.Coraz poważniej myślimy czy nie powołać stowarzyszenia które zajmie się wykazywaniem tego typu niedorzeczności-przecież jest to rodzaj tranzakcji finansowej..

 • marv1 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 1 + / -

  jeśli ktoś zastanawia się czy opłacić składkę, lepiej niech to zrobi, bo szykuje się taka ekipa SSR, ze strach bez opłat kija zamoczyć ;)

 • marv1 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 1 + / -

  a ile kosztuje członkowska składka dla nowego w kole, studenta ??

 • marv1 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 1 + / -

  Fajnie są ocinki C&R ale kto będzie tego pilnowal, wędkarze nieetyczni będą zabierać ryby, a kłusownicy i tak będą łowić, tylko że więcej będą mieli do wyłowienia :( proponuje jakieś zniżki dla ludzi z SSR którzy mieszkają niedaleko, będą pilnować rzeki przy okazji wedkowania, a i mniej zapłacą za łowienie na swojej rzece

 • jorgy Data dodania: 11 lat temu Oceń: 3 + / -

  Wracając do opłat Krakowskiego PZW to czy warto płacić składki ? Skoro przez pięć lat wędkowania na wiśle kontrolowano mnie trzy razy a raz zapłaciłem mandat w wysokości 50zł za to że miałem zarzucone dwa federki a na trzecią wędeczkę łowiłem uklejki. 5 lat!!! Jaka była by oszczędność gdybym nie płacił składek wcale? Może warto ryzykować ????

 • jorgy Data dodania: 11 lat temu Oceń: 12 + / -

  Witam wszystkich Wędkarzy z prawdziwego zdarzenia i oczywiście a zwłaszcza panów z Krakowskiego zarządu PZW !!! Doprawdy brak mi słów żeby opisać naszą złość !!! To co wy wyprawiacie z opłatami to woła o pomstę do nieba !!! Totalna samowolka. Usiłujecie ściągnąć pieniądze z wędkarzy na siłę? Gdzie są porozumienia z innymi województwami ??? Czy wam kryzys mózgi wypalił? Czy nie można wybrać do zarządu ludzi młodych z pomysłami i wizją na przyszłość? Czy WAS STARE PRYKI (zarząd pzw) jest w stanie coś lub ktoś usunąć ze starych stołków ? CZY TYLKO ŚMIERĆ !!!!!!!!!!! Zastanówcie się nad sytuacją w jakiej jest krakowskie wędkarstwo. W totalnej "D U P I E" i z przykrością muszę stwierdzić że musi nastąpić rewolucja w tym temacie! Wy "Towarzysze" z dawnych lat szacunku i wstydu nie macie dla wędkarzy! Nam wszystkim się już Rzygać na was chce ! Ludzie mają was serdecznie dość !!! Długów do centrali macie co niemiara i dlatego podnosicie składki i nie robicie porozumień z innymi województwami żeby wędkarzy pościągać tych wędkarzy którzy poodchodzili od was!!!! Od tego roku mam gdzieś krakowskie wody w których już i tak nie wiele pozostało rybek i przenoszę się do Kielc!!! Jest taniej i mam na pół polski składki opłacone ! Apeluję do wszystkich wędkarzy zróbmy coś. Zbierzmy się w siłę i wyp......my Stary zgnuśniały zarząd PZW Kraków!!!
  Tak nawiasem mówiąc to taki sam beton jak PZPN !!! Panowie ! "Nie takie tematy się kładło" Im też damy radę! Jest człowiek który może nam pomóc ale sam nic nie jest w stanie zrobić. Piszcie na e-mail Jorgy60@interia.pl swoje uwagi i pomysły. Coś z tym musimy zrobić !!!
  Pozdrawiam i "WODOM CZEŚĆ!!!!!!!!

 • Kuczara Maciej Data dodania: 11 lat temu Oceń: 10 + / -

  Brak porozumienia oznacza dodatkowe opłaty za lowienie ponizej ujscia Raby. Jedno z niewielu ciekawych i malowniczych miejsc żeby pospinningowac na Wiśle. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, żeby przenieść 'papiery" do innego okręgu. Opłaty za wędkowanie sa nieproporcjonalne do atrakcyjności naszych wód, no może dla feedrowców jest fajnie, ale żeby pospinningowac w przyjemnym otoczeniu. i tak trzeba szukać miejsca w inncyh województwach

 • Kuczara Maciej Data dodania: 11 lat temu Oceń: 6 + / -

  Brak porozumienia oznacza dodatkowe opłaty za lowienie ponizej ujscia Raby. Jedno z niewielu ciekawych i malowniczych miejsc żeby pospinningowac na Wiśle. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, żeby przenieść 'papiery" do innego okręgu. Opłaty za wędkowanie sa nieproporcjonalne do atrakcyjności naszych wód, no może dla feedrowców jest fajnie, ale żeby pospinningowac w przyjemnym otoczeniu. i tak trzeba szukać miejsca w inncyh województwach

 • jurek50 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 13 + / -

  Brawo panowie robcie tak dalej to zostaniecie sami i wasze skladki i wody będą tylko dla wasss....Od 3 lat moi koledzy (15) osób placimy w Kielcach i mamy pół Polski do połowu za 80 złotych a wy co proponujecie tylko kasa w górę(opłata za auto, psa,namiot,parasol,leżak, i.t.d.)za przyczepę już kasujecie.Dniówki to sobie dajcie po 100 zł i będzie fajnie to na przekazie wyglądało ,a jak będziemy łowić od 18 to proponuję naliczanie sekundowe....!(my sobie łowimy na Poraju,Żywcu,Gackach,Nidzie,Przeczycach,Rożnowie, itd.a wy łapcie pod WAWELEM na zawodach między sobą.... Pozdrawiam jak coś wymyślicie nowego to nas powiadomcie , stanowiska w Tyńcu już wam zarosły,bo promujecie wyjazdy do innych okręgów....
  pozdro .wędkarz

 • glon Data dodania: 11 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • okon56 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 11 + / -

  Witam! Opłata za parkowanie przyczep campingowych jest zgodna z prawem? Prześledziłem wysokość składek, porozumienia w innych okręgach ale nie znalazłem opłat za parkowanie przyczep.Pazerność nie zna granic.To czysta bezczelność.

 • okon56 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 8 + / -

  Witam! Te komentarze to piszemy co roku w styczniu.Szkoda czasu bo Panowie z PZW są jak beton.Pana Grabowskiego to chyba z 20 lat wybierają co roku na prezesa.A z roku na rok coraz to gorzej.Kasę trzepią i śmieją się z nas frajerów.My płaćmy dalej a beton się z nas śmieje.Stać ich na zagraniczne wojaże a tam wody rybne.Wodom Cześć !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • ODROBIŃSKI Robert Data dodania: 11 lat temu Oceń: 7 + / -

  orobert

  Witam serdecznie.

  Ja tylko chce zapytać :
  Co sie stało że jest brak porozumienia z PZWo Tarnowów ?

 • mrmazi Data dodania: 11 lat temu Oceń: 10 + / -

  Witam jeszcze raz. Jakby ktoś nie śledził innych okręgów to tu przykład Katowic: Mają porozumienia z:

  Bydgoszcz
  Częstochowa
  Elbląg
  Kalisz
  Legnica
  Leszno
  Łódź
  Poznań
  Siedlce
  Skierniewice
  Szczecin
  Wałbrzych
  Wrocław

  oczywiscie Bielskie też jest za 48zł i to nie wszystko mają jeszcze porozumienie z niemieckim
  DAV e.V.Brandenburgia  i LAV Mecklemburg-Vorpommeren.

  I to się nazywa organizacja widać że coś robią by umilić nam wędkarzom życie...
  Sami oceńcie.
  Pozdrawiam
  Łukasz

 • okon56 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 6 + / -

  Witam ! I kolejna powtórka z lat ubiegłych.Skandalicznie wysokie podwyżki opłat za wędkowanie.Brak porozumień.Koledzy nie mamy organizacji wędkarskiej w okręgu krakowskim. W roku ubiegłym koledzy przechodzili do okręgu Tarnowskiego.W chwili obecnej ani Tarnów ani Kraków korzystnych porozumień nie posiada.A te opłaty to chyba mniejszy wydatek niż mandat za wędkowanie bez uprawnień.Przy obecnej częstotliwości kontroli 1 (słownie jeden raz) na 10 lat.O wody się nie dba.Zarybienia nie skuteczne.Zero kontroli.Panowie za takie pieniądz które się płaci uczciwy gospodarz mógł by to lepiej zorganizować.Nie mam już słów pogardy dla tej sytuacji.Nie wiem co dalej.Pozdrawiam wszystkich uczciwych wędkarzy.40 lat w PZW i trzeba chyba zrezygnować.

 • mrmazi Data dodania: 11 lat temu Oceń: 5 + / -

  Witam!!! W zeszłym roku przeniosłem się z Koła w Trzebini do koła w Krzeszowicach by należeć do Okręgu Krakowskiego z nadzieją że będę mógł jeździć w ramach opłaconej składki i oczywiście porozumienia nad Dunajec ale widzę że wszędzie jest biurokracja i bałagan.A co do porozumienia z Bielskiem za które trzeba sobie jeszcze zapłacić 50 zł to wielkie dzięki i tak uważam ze opłaty są duże a ryb prawie wogule już nie ma w naszych wodach...

 • qmak75 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 1 + / -

  qmak75

  Mamy porozumienie z Bielsko-Białą.Nie wiem czemu koledzy tak narzekają.Może powinniście przyjść na zebranie(odbędzie się w styczniu) i powiedzieć otwarcie co o tym wszystkim myślicie.Mi nie podoba się wiele rzeczy w prowadzonej,,polityce'' naszego okręgu-więc przyjdę.Pamiętajcie że nie biorąc udziału w tego typu zebraniach zgadzacie się aby inni decydowali za was,więc weźcie kolegów i przychodźcie.Pozdrawiam wszystkich kolegów.

 • namurnik Data dodania: 11 lat temu Oceń: 14 + / -

  Witam kolegów, nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale w tym roku nie ma żadnych porozumień z innymi okręgami ? I nie ma też Wspólnoty jako takiej, czyli pewnie nie będzie tam zarybiania? Podwyższyli tylko składkę. Zarybiania jak zwykle górskich, nizinne bryndza jak było. Ej nie połowi się znowu w tym roku. Źle się dzieje. Rok temu była alternatywa na tarnowskie w ody w tym roku nic z tego, niezły ruch Zarządu. Tylko czy to ma na tym polegać że się tak kombinuje bo to kombinatorstwo jet że by łowić tylko w Krakowie, na tych paru rzeczkach w których nic nie ma. Na Rabę już się nie pojedzie. Na Dunajec też nie. Ej ktoś powinien to wziąć za mordę.

 • Piotr Data dodania: 11 lat temu Oceń: 22 + / -

  Dla mnie sprawa jest prosta. To działanie miało na celu ukrócić przenosiny nas wędkarzy do kół tarnowskich, a wiadomo dlaczego się przenosiliśmy, bo w Krakowie źle się dzieje. Większość z nas jeździło i nadal będzie jeździć na rybne wody innych okręgów np okręgu Tarnów. Cóż tu mamy w Krakowskim, oddali Przylasek bez wspólnoty teraz jak nie ma w nim już ryb, wyjaśnił ktoś sprawę padniętych sandaczy? W skrócie jest to wielka kpina i brak szacunku do nas czyli tych którzy utrzymują zarząd......... "Serdeczni8e dziękujemy zarządowi"

 • Latosiński Kris. Data dodania: 11 lat temu Oceń: 13 + / -

  dora

  Witam ! I faktycznie po zapoznaniu się z wysokością składek i opłat w Okręgu PZW Kraków można pogratulować nowo wybranemu Zarządowi Okręgu cel szczytny , ale gdzie są wędkarze ? i jedność związku PZW, a miało być inaczej !

 • batko tomasz Data dodania: 11 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • Więcław Robert Data dodania: 11 lat temu Oceń: 12 + / -

  Nie mamy nic czym możemy zachęcić innych wędkarzy a przy okazji nie szanujemy samych siebie wysokość składek bez porozumień to czysta kpina, a miało być tak cudownie obiecywały nam nowo wybrane władze ZO a tu masz wędkarzu płać i płacz.........

 • juro Data dodania: 11 lat temu Oceń: 10 + / -

  Brawo okręg krakowski. Opłata jednodniowa na wody górskie podrożała o 25%. Na nizinne- 100%. Łowię sporadycznie i takie opłaty (jednodniowe) były dla mnie optymalne. Teraz będę się wybierał nad piękne, czyściejsze i dużo tańsze wody 30 km. od Krakowa. Tam będę opłacał jednodniówki a naszym "działaczom" dedykuję przysłowie: chytry dwa razy traci. Pozdrawiam.