Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Akty prawne

Akty prawne dot. wędkarstwa i rybactwa

Akty prawne | 2014-08-05 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

 

Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

 

   
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163

Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego.

 

   
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 270

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie nadania niektórym instytucjom państwowym i społecznym uprawnień oskarżyciela publicznego przed kolegiami do spraw wykroczeń.

 

Dz.U. 1970 nr 3 poz. 14

Ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. o ustanowieniu polskiej strefy rybołówstwa morskiego.

 

M.P. 1968 nr 21 poz. 136

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie wydawania kart wędkarskich i pozwoleń na sportowy połów ryb wędką.

 

Dz.U. 1964 nr 27 poz. 175

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wykonywanie sportowego rybołówstwa morskiego przez osoby nie posiadające karty wędkarskiej.

 

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115

Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim.

 

 Dz.U. 1951 nr 37 poz. 282

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1951 r. zmieniające rozporządzenie o zasadach i sposobie zarządzania funduszem ochrony rybołówstwa.

 

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP Sejmu RP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje z bazy ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet. ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamy swoje zasoby. Nie interpretujemy również obowiązujących przepisów jak również nie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ich stosowaniem.

Zezwala się na wykorzystywanie (w tym kopiowanie) materiałów znajdujących się w bazie ISAP w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.

Prosimy osoby korzystające z naszej bazy po raz pierwszy o dokładne zapoznanie się z zawartością opcji "Pomoc"

UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2012 r. wydawca Dz.U. i M.P. zaprzestał nadawania numerów w rocznikach wydawnictw urzędowych, oznaczając jedynie kolejne numery pozycji w roczniku. Z uwagi na wymagania systemu ISAP i stosowanie (14 znakowego) identyfikatora zawierającego rok, numer i pozycję - wszystkie dokumenty od 2012 r. mają w miejsce "numeru" wpisane "000". Przy wyszukiwaniu w formularzu do zadawania pytań należy podawać tylko rok i pozycję z pominięciem pola "numer."

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Poleć znajomemu