Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Porozumienia

Porozumienia Okregu Krakowskiego na 2014r

Porozumienia | 2014-01-17 | Publikujący: Koło PZW Garnizonowe

  Porozumienia międzyokręgowe zawarte przez Okręg PZW         Kraków w 2014 r.
Porozumienie Kraków - Częstochowa

I.    Członkowie wyżej wymienionych Okręgów, po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu, mają prawo do  wykupienia 50% składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie oraz otrzymania bezpłatnego Zezwolenia. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania i tak: członkowie okręgu PZW Kraków w wodach nizinnych i górskich Okręgu PZW Częstochowa ( wykaz wód w zezwoleniu ) a członkowie Okręgu PZW  Częstochowa wyłącznie w wodach „Niepełnych" Okręgu PZW Kraków ( wykaz wód w zezwoleniu ).
II.    Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych
w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Częstochowa i Okręgu PZW Kraków.
III.    Porozumienie nie będzie obejmować stosowanych w Okręgu ulg w składkach.
IV.    Ustala się wysokość składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w porozumieniu:
1.    członkowie Okręgu PZW Częstochowa wnoszą opłatę na wody Okręgu PZW w Krakowie wymienione w  pkt.I porozumienia w wysokości 65 zł.  
2.    członkowie Okręgu PZW Kraków wnoszą opłatę na wody otwarte Okręgu PZW  Częstochowa wymienione w  pkt.I porozumienia w wysokości 55 zł ( wody górskie i nizinne ).
V.     Wprowadza się ograniczenie wydawanych zezwoleń do 200 szt. każdej ze stron wyłącznie dla wędkarzy, którzy byli członkami  macierzystego Okręgu w 2013 r.
VI.    Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami" są zwolnieni z opłat.

Porozumienie Kraków - Katowice


   I. Członkowie wyżej wymienionych okręgów, po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu, mają prawo do  wykupienia 50% składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie oraz otrzymania bezpłatnego Zezwolenia. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania i tak: członkowie okręgu PZW Kraków w wodach nizinnych i górskich  Okręgu PZW w Katowicach ( wykaz wód w zezwoleniu ), a członkowie Okręgu PZW  Katowice wyłącznie w wodach „Niepełnych" Okręgu PZW Kraków ( wykaz wód w zezwoleniu ). Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW w Katowicach i Okręgu PZW Kraków.
II. Porozumienie nie będzie obejmować stosowanych w okręgu ulg w składkach.
III. Ustala się wysokość składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w Porozumieniu:
-    członkowie Okręgu PZW Katowice wnoszą składkę na wody Okręgu PZW w Krakowie wymienione w  pkt.I Porozumienia w wysokości 65 zł.  
-    członkowie Okręgu PZW Kraków wnoszą składkę na wody nizinne i górskie Okręgu PZW w Katowicach wymienione w pkt.I Porozumienia w wysokości 50 zł.
IV. Wprowadza się ograniczenie wydawanych zezwoleń do 200 szt. dla członków Okręgu PZW w Katowicach,  którzy w 2013 r. byli członkami wymienionego okręgu.     
V. Okręg PZW w Katowicach nie wprowadza ograniczeń wydawanych zezwoleń na wody ogólnodostępne dla członków Okręgu PZW Kraków.
      VI. Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami" są zwolnieni ze składek.

Porozumienie Kraków - Bielsko Biała 

    
    I. Członkowie wyżej wymienionych Okręgów, po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu, mają prawo do  wykupienia 50% składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie oraz otrzymania bezpłatnego Zezwolenia. Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania i tak: członkowie okręgu PZW Kraków we wszystkich wodach otwartych (nizinnych i górskich)  tj. obwodzie rybackim nr 1,2,3,4,5 rzeki Soły oraz w obwodzie rybackim 1,3 rzeki Skawy z wyłączeniem łowisk specjalnych a członkowie Okręgu PZW Bielsko-Biała wyłącznie w wodach „Niepełnych" Okręgu PZW Kraków.
II. Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych
w jednostkach organizacyjnych Okręgu PZW Bielsko-Biała i Okręgu PZW Kraków.
III. Porozumienie nie będzie obejmować stosowanych w Okręgu ulg w składkach.
IV. Ustala się wysokość składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w porozumieniu:
- członkowie Okręgu PZW Bielsko Biała wnoszą opłatę na wody Okręgu PZW w Krakowie wymienione w pkt. I porozumienia w wysokości 65 zł.  
- członkowie Okręgu PZW Kraków wnoszą opłatę na wody otwarte Okręgu PZW Bielsko-Biała wymienione w pkt. I porozumienia w wysokości 75 zł. ( wody górskie i nizinne ).
   V. Wprowadza się ograniczenie wydawanych zezwoleń do 200 szt. każdej ze stron wyłącznie dla          wędkarzy, którzy byli członkami w 2013 w macierzystym Okręgu.
    VI. Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami" są zwolnieni z opłat.

              Porozumienie Kraków - Tarnów  

     
      I. Członkowie w/w Okręgów po wniesieniu składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód w macierzystym Okręgu mają prawo do wędkowania na niżej wymienionych odcinkach rzek bez uiszczania dodatkowych opłat.
Członkowi Okręgu PZW Tarnów  udostępniona zostaje rzeka Wisła obwód nr 3, odcinek od mostu drogowego w m. Niepołomice do ujścia Raby do Wisły.
Członkowi Okręgu PZW Kraków udostępniona zostaje rzeka Wisła obwód nr 4, odcinek od ujścia Raby do Wisły do mostu drogowego „Górka" na trasie Koszyce - Tarnów oraz
        rzeka Raba  obwód nr 5, od ujścia Stradomki  do ujścia Raby do Wisły.


Poleć znajomemu